روان شناسانه
نویسنده: سعید فرمانی - ۱۳٩۳/٢/٢٦

رؤیاهاتو جدی بگیر، اونا خود واقعیتو بهت نشون میدن. صادقانه و محترمانه.