روان شناسانه
نویسنده: سعید - ۱۳٩٢/۳/٥

"من کیم؟" را چندی است کنار گذاشته‌ام، به این می‌اندیشم که "چه کسی می‌‎خواهم باشم".