روان شناسانه
نویسنده: سعید - ۱۳٩۱/۳/٢۱

گاهی اوقات در مواقعی که فشار مشکلات بر من زیاد میشود، درهای امید را بسته میبینم و دنیا در نظرم تیره و تار می آید، اگر بتوانم از آینده به حال مینگرم و با خودم میگویم: این نیز بگذرد.