روان شناسانه
نویسنده: سعید - ۱۳٩۱/٤/٢٠

برا بعضیا خانواده یه باد موافقه، یه پشت و پناه و یه جمعی واسه خوش بودن و شریک کردن خوشی ها و سختی ها. اما واسه بعضیای دیگه زنجیریه به پا، خاریه به چشم و باری به دوش.