روان شناسانه
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: سعید فرمانی - ۱۳٩۱/٥/۳

همچو پلکانی که خود را به دیواری بلند آویخته

ابتدایت پیش پایم، انتهایت بی نهایت

مهدی فرمانی

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :