روان شناسانه
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: سعید فرمانی - ۱۳٩۱/۱/٢

روحم را که مچاله کرده ای

هراسم این است مبادا به زباله دان دم دستت پرتش کنی

کسی چه میداند

شاید روزی مشتهای سیاه گره کرده ات را گشودی و سپیدی حظورم را تاب آوردی

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :