روان شناسانه
نویسنده: سعید - ۱۳٩۱/٥/٢٢

اگه بخوام یکی از اصلی‌ترین، عمیق‌ترین و مخفی‌ترین آبشخورهای فکری خودم رو نام ببرم، بدون شک باید به قدرت اقتصادی اشاره کنم. البته تأثیر قدرت و زیبایی جسمانی رو هم نباید نادیده گرفت.