روان شناسانه
نویسنده: سعید - ۱۳٩۱/٧/٢۸

خیلی وقتا دنبال دلایل عقلانی واسه تصمیمات احساسیم هستم، تا بتونم خودمو قانع کنم که آدم منطقی هستم. در اینکه "منطقی هستم"، چقدر دچار توهمم!